רח' הברזל 28 רמת החייל, ת''א
2147*

פרופסור צילנסקי יצחק

מנהל מחלקת מוס, אסף הרופא

לזימון תור
מבצע את הטיפולים הבאים